PuntTIC

Què és el Punt TIC?

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d’una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l’accés a la societat de la informació.

Alguns Punt TIC desenvolupen activitats per la ciutadania en robòtica educativa i programació, estenent així la capacitat creativa i innovadora de la tecnologia a partir de la creació de jocs d’ordinador, impressió 3D i robots.

Què hi ha a un Punt TIC?

Al Punt TIC, hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a Internet i impressores, que disposen de programari actualitzat. També la majoria disposen d’altres serveis i utilitats, com ara escàner o càmera web.

Els nostres ordinadors són all in one, és a dir que són ordinadors que tenen el disc dur incorporat amb la pantalla, els ordinadors tenen les característiques següents: 

 • Processador: Intel Core I3-6100 3,70Ghz
 • Disc dur SATA de 128GB
 • Memòria Ram: 8GB
 • No té GPU
 • Sistema Operatiu: Ubuntu (Linux) v 23.4 64-bits
 • Distribució: Linkat

També tots els ordinadors disposen dels perifèrics, com el ratolí, el teclat i uns auriculars, a més de disposar de 4 ports USB, i estan habilitats per fer videoconferència ja que disposa de càmera i micròfon.

Sense canviar substancialment el funcionament dels equips, s’han incorporat millores com:

 • entorn d’escriptori Gnome, més actual i optimitzat, visualment més modern i atractiu
 • usuaris “congelats”, per a garantir la protecció de dades de les persones participants i evitar problemes de seguretat
 • nous programes de gestió, educació i ofimàtica adaptats a les versions més actualitzades
 • suport remot optimitzat més segur i robust.

En cada ordenador hi han les mateixes aplicacions instal·lades les quals es divideixen en set parts:

Edició de vídeos: -Kdenlive – OpenShotVideo

Edició de Imatges Krita – GIMP – Image Magick

Edició de Audio -Audacity

Programació  – Arduino – Geany

Jocs per a nens  – Gcompris –  Tux Paint  –   Tux Typing

Creació d’animacions / jocs – Blender  – Unity 3D

Programes ofimàtics -Libre Office Writer (editor de text) -Libre Office Calc (fulls de càlcul) – Libre Office Impress (presentacions) – Libre Office Base (base de dades) – Libre Office Draw – Adobe Acrobat Reader (PDF).

A dins del Punt Tic també disposem de xarxa wifi gratuïta per a tothom amb ample de banda

Una vegada acabat de fer servir els ordinadors, s’ha de tancar la sessió a totes les pàgines web amb les que has iniciat sessió per seguretat.

què puc fer al punt tic?

Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d’imatge, navegació per Internet, pàgines web…)

 • Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al punt
 • Fer els treballs de l’escola o la universitat
 • Fer servir els equips i recursos per a la gestió d’una entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
 • Informar-te de la cerca de feina per Internet
 • Accés lliure per utilitzar lliurement l’ordinador en els horaris disponibles
 • Conèixer i créixer amb la robòtica educativa, la programació o fins i tot la impressió 3D.

hi haurà algú que m’ajudi?

A cada Punt TIC hi ha una persona dinamitzadora, que és qui acompanya les persones que van al punt. El personal dinamitzador és una figura fonamental per al bon funcionament del punt.

Cal destacar el paper del dinamitzador/a com agent que detecta les necessitats del territori, acompanya la ciutadania en les seves primeres passes al món digital i converteix els punts TIC en espais d’informació, formació, treball comunitari, ocupabilitat, participació, innovació i motor econòmic.

La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els participants, donant atenció diferenciada a cada persona. També planifica les activitats, organitza els cursos, dona formació, manté l’equipament, etc